PRETCAS สำหรับโรงเรียน

รู้ความพร้อมของนักเรียน เพื่อแก้ไขได้อย่างถูกต้องก่อนสอบจริง เพิ่มโอกาสสอบติดให้กับนักเรียน ครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 087 361 4225 หรือโทร 02 102 1000

ตัวอย่าง SchoolReport

สมัครสอบ