การสอบออนไลน์ PRETCAS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สนับสนุนโดย
 • มากกว่า 70,000 คน ร่วมสอบในปีที่ผ่านมา
 • +แม่น : เก็งข้อสอบ'62 การันตีจาก 10 สถาบันระดับประเทศที่ร่วมออกข้อสอบ
 • +ครบ : ทุกการสอบมากกว่า 28 วิชา 9 วิขาสามัญ GAT PAT O-NET กสพท
 • +เหนือกว่า : ด้วยการวิเคราห์จุดอ่อน-จุดแข็งแต่ละวิชา พร้อมประเมินโอกาสสอบติด
สมัครแล้ว
อัปเดต 22 มี.ค. 2562 เวลา 06.52 น.
58,588
และอีก 25,000 คน (แบบโรงเรียน)
ผู้สมัครล่าสุด
สุจิตรา สุนาวงศ์
โรงเรียน อำนาจเจริญ
22 มีนาคม 2562 เวลา 06.52 น.

GAT ความถนัดทั่วไป

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วนพล อมรโชติ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 273.21

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สหัสวดี ขุนเมือง เตรียมอุดมศึกษา 300.00

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 243.00

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พงศภัค พูลทัศฐาน อัสสัมชัญ 270.00

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 เพชรน้ำหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชค สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 260.00

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ เตรียมอุดมศึกษา 255.00

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศศิกานต์ จิตใจงาม ศรียานุสรณ์ 300.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 จิรพัฒน์ จิตใจงาม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 300.00

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 เตชิษฏ์ เกตุบุญลือ 276.00

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 92.00

9 วิชาสามัญ สังคมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สุธางศุ์รัตน์ หน่อตุ่น สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 84.00
2 ธนวรรธ คำอ้าย พะเยาพิทยาคม 84.00
3 ธีรวัฒน์ บุญล้น ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 84.00
4 ชญานี จิตตรีประเสริฐ มหิดลวิทยานุสรณ์ 84.00

9 วิชาสามัญ อังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สิรภพ วนเวชกุล เตรียมอุดมศึกษา 91.25

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 เปรม เริกสำราญ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100.00
2 ปฏิพัทธ์ เขียวเนียม ผดุงราษฎร์ 100.00
3 ดั่งฤทัย อินมณี บุญวาทย์วิทยาลัย 100.00

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 94.00

9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 96.00

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภัทร์ แสงศิริวุฒิ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00

9 วิชาสามัญ เคมี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 กัญจน์ ริ้วรุจา มหิดลวิทยานุสรณ์ 80.00

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 กัญจน์ ริ้วรุจา มหิดลวิทยานุสรณ์ 83.75
2 ธนกร ประไพสิทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 83.75

วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 จิรพัฒน์ จิตใจงาม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 300.00

วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศศิกานต์ จิตใจงาม ศรียานุสรณ์ 75.00

วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศศิกานต์ จิตใจงาม ศรียานุสรณ์ 100.00

O-NET ภาษาไทย

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 83.00

O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศวิตา เปี่ยมทองคำ ราชินีบน 82.00
2 โชติ วีระกุล อุทัยวิทยาคม 82.00
3 ดวงพร ผ่าว้อ แม่จันวิทยาคม 82.00

O-NET อังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ ไทยคริสเตียน 90.00

O-NET คณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วัชรพล บุญชู ศรัทธาสมุทร 90.00

O-NET วิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 84.35

O-NET ภาษาไทย (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปิ่นพลอย บุบผามาลัย เกาะพะงันศึกษา 66.00
2 กิ่งมณี พรปรัชญากุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 66.00

O-NET อังกฤษ (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วินิธา จึงวิวัฒนาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช 98.00

O-NET วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 Kratong SSSS บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 70.00

O-NET คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ณธร ปรีชาชัยสุรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 92.00

จากเสียงตอบรับจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เข้าร่วมสอบมากกว่า 70,000 คน โดยมีการสอบทั้งแบบออนไลน์และโรงเรียนจัดสอบกว่า 200 โรงเรียน ทำให้โครงการ PRETCAS เป็นการทดสอบเพื่อเตรียมตัวก่อนจะสอบจริง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

PRETCAS ช่วยน้องอย่างไร ?

 • รู้คะแนนก่อนสอบจริง ทำให้ทราบว่ามีโอกาศสอบติดในคณะที่ใผ่ฝันหรือไม่
 • รู้แนวข้อสอบที่จะออกในปีนี้
 • รู้จุดอ่อนของตัวเอง พร้อมเนื้อหาที่ต้องปรับปรุง
 • ได้คอร์สเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด รู้ว่าข้อสอบจะออกแนวไหน วางแผนอย่างไร เทคนิคการทำข้อสอบ

กำหนดการสอบ

เปิดรับสมัคร
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561
สอบออนไลน์
1-11 พฤศจิกายน 61 สอบ GAT/PAT และวิชาเฉพาะ
12-18 พฤศจิกายน 61 สอบ O-NET
19-30 พฤศจิกายน 61 สอบ 9 วิชาสามัญ
ประกาศผลสอบแบบละเอียด + Super Report
10 ธันวาคม 2561 * เทียบกับนักเรียนทั่วประเทศ
ดูคอร์สแก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย
10 ธันวาคม 2561
ประเมินโอกาสสอบติด
17 ธันวาคม 2561
สอบถามละเอียดและรับสิทธิพิเศษเพียง Add Line @Pretcas
28
วิชา
จัดสอบมากที่สุดในประเทศ
ถึง 28 วิชาครอบคลุมวิชาหลัก
ในการสอบเข้า
14
สถาบันกวดวิชา
แม่นยำที่สุด
ออกข้อสอบโดย 14 สถาบันกวดวิชา
ชั้นนำของประเทศ
3
Premium
สำหรับผู้สมัครแบบ Premium จะได้รับ
Super Report ระบุเนื้อหาที่ตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด รู้โอกาสสอบติดก่อนสอบจริง
คอร์สติว แบบละเอียดทุกข้อ

ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ

+++ ครบที่สุด มากที่สุด เก่งที่สุด ดีที่สุด +++

วิชาที่จัดสอบ ม.ปลาย
 • GAT ตอนที่ 1 เชื่อมโยง
 • GAT ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
 • PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT71 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT73 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT74 ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT77 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
 • 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
 • 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
 • 9 วิชาสามัญ อังกฤษ
 • 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
 • 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2
 • 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์
 • 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
 • 9 วิชาสามัญ เคมี
 • 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา
 • วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.
 • วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.
 • O-NET ภาษาไทย
 • O-NET สังคมศาสตร์
 • O-NET อังกฤษ
 • O-NET คณิตศาสตร์
 • O-NET วิทยาศาสตร์

ผู้ออกข้อสอบ ม.ปลาย

GAT ตอนที่ 1 เชื่อมโยง (พี่เฟลมมี่)
GAT ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ (ครูพี่โอม)
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (ครูพี่ตูน)
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ครูพี่ไตเติ้ล พี่ผิง พี่ป็อป)
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (พี่นัน)
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (ครูพี่เกี๊ยว)
PAT71 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (ครูพี่เก้า)
PAT73 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (ดร.ธีระวุฒิ)
PAT74 ความถนัดทางภาษาจีน (ผศ.ดร.บุรินทร์)
PAT77 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (ดร.ณัฐยา และ sonmee jin)
9 วิชาสามัญ ภาษาไทย (ครูพี่หมุย)
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา (ครูพี่หมุย)
9 วิชาสามัญ อังกฤษ (ครูพี่แนน)
9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (ครูพี่ตูน)
9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (ครูรัฐ)
9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ (พี่แบรรี่)
9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (พี่นัน)
9 วิชาสามัญ เคมี (P. Mike)
9 วิชาสามัญ ชีววิทยา (พี่ป็อป)
วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) (ครูพี่ทามย์)
วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ. (พี่มายด์)
วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ. (ครูพี่หมุย)
O-NET ภาษาไทย (ครูเด่น)
O-NET สังคมศาสตร์ (พี่ไตร่ตรอง)
O-NET อังกฤษ (พี่อาร์ม)
O-NET คณิตศาสตร์ (พี่เจต)
O-NET วิทยาศาสตร์ (ครูพี่ไตเติ้ล พี่ผิง)
วิชาที่จัดสอบ ม.ต้น
 • O-NET ภาษาไทย (ม.ต้น)
 • O-NET อังกฤษ (ม.ต้น)
 • O-NET วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
 • O-NET คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

ผู้ออกข้อสอบ ม.ต้น

O-NET ภาษาไทย (ม.ต้น) (ครูเด่น)
O-NET อังกฤษ (ม.ต้น) (พี่อาร์ม)
O-NET วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) (ครูพี่ไตเติ้ล พี่ผิง)
O-NET คณิตศาสตร์ (ม.ต้น) (พี่เจต)

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่จะได้รับในการสมัครแต่ละแบบ

แบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สอบฟรี GAT ไทย อังกฤษ
 • สอบฟรี PAT 1,2,3,5,7.1,7.3,7.4,7.7
 • สอบฟรี 9 วิชาสามัญ ครบทุกวิชา
 • สอบฟรีวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี O-NET ม.ปลาย และ ม.ต้น
 • Startdard Report กราฟสถิติเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
สมัครแบบฟรี
แบบ Premium
วิชาละ 100 บาท
*ยกเว้นวิชาเฉพาะ
 • สอบฟรี GAT ไทย อังกฤษ
 • สอบฟรี PAT 1,2,3,5,7.1,7.3,7.4,7.7
 • สอบฟรี 9 วิชาสามัญ ครบทุกวิชา
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี O-NET ม.ปลาย และ ม.ต้น
 • Startdard Report กราฟสถิติเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียน กับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
 • ใบประกาศนียบัตร แสดงถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Portfolio)
 • พิเศษ! คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62พร้อมเฉลยแนวข้อสอบปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ มูลค่า 900 บาทต่อวิชา
 • พิเศษ! Super Report รายงานคะแนนสอบแบบละเอียด พร้อมระบุจุดอ่อน-จุดแข็ง ในแต่ละหัวข้อ ของแต่ละวิชาเพื่อนำไปวางแผนการอ่าน/การติวอย่างมีเป้าหมาย
 • พิเศษ! ดาวน์โหลดข้อสอบTCAS'62 (เพื่อนำไปทบทวนและประกอบการติวในคอร์สเก็งแนวข้อสอบของ TCAS'62)
 • พิเศษ! โปรแกรมจำลองการเลือกคณะในกสพท และAdmissions ทำให้คุณรู้ก่อนทันทีว่าจะสอบติดหรือไม่
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด TCAS แบบ Gold
สมัครแบบ Premium

ตัวอย่าง SuperReport และคอร์สเฉลยแบบละเอียด

ประกาศนียบัตร เข้าร่วมโครงการ

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
ประกาศนียบัตรผู้ทำคะแนนสูงสุด

ขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ PRETCAS’62 แบบโรงเรียน

สมัครแบบโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการให้นักเรียนสอบทั้งระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบจริง ท่านจะได้รับ

School Report สำหรับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียน

 • ค่าสถิติคะแนนสอบแต่ละวิชา
  เพื่อทราบว่าแต่ละวิชานักเรียนทำคะแนนได้เท่าใด มีจุดอ่อนในวิชาใด ในรูปแบบกราฟ และค่าสถิติ ทั้งแบบรายโรงเรียน
  รายระดับชั้น และรายห้อง ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละวิชา
  ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายงานผลคะแนนสอบรายคน
  เพื่อปรินส์ให้นักเรียนและมอบให้กับผู้ปกครอง
 • Ranking ของนักเรียน
  ลำดับที่นักเรียนได้ในการสอบแต่ละวิชาว่าอยู่อันดับที่เท่าใด เรียงจากนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้สูงสุด ไปหานักเรียนคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด
หมายเหตุ

โรงเรียนสามารถเลือกสอบได้แบบสอบจริงที่โรงเรียนและแบบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนสนใจสมัครสอบทั้งระดับและสอบถามเข้ามาทางอีเมล์เป็นจำนวนมาก
เพื่อความรวดเร็วคุณครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 087 361 4225 หรือโทร 02 102 1000