สมัครแล้ว
อัปเดต 06 ต.ค. 2565 เวลา 14.46 น.
16,382
ผู้สมัครล่าสุด
ศศินิภา จำปานิล
โรงเรียน ลาดยาววิทยาคม
06 ตุลาคม 2565 เวลา 14.46 น.
ผู้สมัครสอบใหม่
(สอบออนไลน์ผ่านระแบบคอมพิวเตอร์)
Pre-Order
หนังสือรวมแนวข้อสอบ TCAS’66
โรงเรียนสมัครสอบ
TCAS’66 ให้นักเรียนฟรี !
เข้าสอบ
เข้าสอบห้องสอบ TCAS’66 !
Report
ประกาศผลสอบ PRETCAS
Download
ใบประกาศนียบัตร
Video
วิดีโอเฉลยข้อสอบ

รร.ปรีชานุศาสน์ ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนจัดสอบ PRETCAS ให้นักเรียน

04 กันยายน 2565

สิ่งที่โรงเรียนช่วยนักเรียนได้มากที่สุด คือ ช่วยให้นักเรียนพร้อมก่อนสอบจริง เพื่อมีคะแนนที่ดีที่สุดในการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย TCAS66 รอบ 1-4

ขอบคุณ รร.ปรีชานุศาสน์ ที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนข้อสอบใหม่ใน TCAS66 และร่วมจัดการสอบ PreTCAS.com ให้น้อง ๆ ก่อนสอบจริง ครบทั้ง 2 สนามสอบ TGAT / TPAT และ A-level

เนื้อหาอืนๆ

สมัครสอบ